A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальний заклад "Ліцей №1 смт Стрижавка Вінницького району Вінницької області"

Засідання педагогічних рад

Комарчук Галина Михайлівна

голова педагогічної ради, директор закладу

Лялюк Дарія Сергіївна

секретар педагогічної ради, вчитель української мови та літерату

26 жовтня 2022 року проведено засідання педагогічної ради на тему

      Питання інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у освітній простір є надзвичайно актуальним. Кожна дитина, незалежно від своїх особливостей – фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних чи мовних, повинна мати можливість реалізувати своє право на навчання і отримати при цьому гідну та якісну освіту.

      Під час педагогічної ради розглядалися наступні питання:

  1. Створення умов для навчання дітей з ООП. Інклюзивна освіта - рівний доступ до якісної освіти (Македонська Г.М.)
  2. Функціональна інтеграція учнів з ООП в шкільне освітнє середовище (Марусич І.О.)
  3. Вчитель і асистент вчителя: ролі і відповідальність (Дробаха В.Г.)
  4. Особливості  роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах (Гарнага С.О.)
  5. Психологічний   супровід дітей з ООП в інклюзивних класах. Поради вчителям щодо роботи дітей з ООП в інклюзивних класах (Кучерук Н.О.)
  6. З досвіду роботи з дітьми з ООП в інклюзивних класах (Марусич І.О., Гарнага С.О., Чернуха С.М., Чорноус М.В.)

      Соціально-педагогічний супровід дітей з ООП в умовах  інклюзивного навчання  (Казьмірук Л.Д.)

11 січня 2023 року проведено засідання педагогічної ради на тему:

      Сучасна молода людина об'єктивно змушена бути більш мобільною, інформованою, критично і творчо мислячою, а значить і більш мотивованою до самонавчання і саморозвитку. У контексті цього змінюються і підходи до оцінювання результатів навчальних досягнень здобувачів освіти як складової освітнього процесу. Оцінювання має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його невдач. Реалії сьогодення такі, що оцінювання дає можливість учню отримати реальну картину рівня власних знань і робити подальші кроки у напрямку свого розвитку.

        На засіданні педагогічної ради були обговорені такі питання:

1. Система оцінювання здобувачів освіти як важлива складова роботи закладу з розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти ( Київська Т.П., заступник директора з НВР)

1.1. Формувальне оцінювання – інструмент підтримки, а не контролю. Самооцінювання та взаємооцінювання як складові формувального оцінювання (Лялюк Д.С., вчитель української мови та літератури)

1.2. Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів за новим Державним стандартом базової середньої освіти (Смага Л.А.)

1.3. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів в системі загальної середньої освіти (Засік В.В., вчитель трудового навчання)

1.4. Особливості оцінювання учнів з ООП в інклюзивних класах (Слободянюк О.С., вчитель географії)

 

Також на обговорення педагогічної ради були винесені питання, що регламентують роботу закладу:

1. Про моніторинг результативності освітнього процесу в 5-11 класах та дотримання педагогами критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів за підсумками І семестру 2022/2023 н.р. (Київська Т.П.)

2. Про підсумки проходження курсів підвищення кваліфікації у 2022 році та схвалення плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2023 рік.   (Київська Т.П.)

3.Про підтвердження списку претендентів на отримання свідоцтва з відзнакою (Комарчук Г.М.)

4.Про підсумки перевірки дотримання  вимог Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні»  та срібну медаль  «За досягнення у навчанні» (Комарчук Г.М.)

5. Про організацію освітнього процесу в 1-11-х класах закладу у II семестрі 2022-2023 н.р. (Комарчук Г.М.)

6.Про схвалення «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в КЗ «Ліцей №1 смт Стрижавка» (Македонська Г.М.)

7.Про схвалення «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в КЗ «Ліцей №1 смт Стрижавка» (Македонська Г.М.)

8. Про схвалення критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти з навчальних предметів (Київська Т.П.)

 

29 березня 2023 року  у закладі проведено засідання педагогічної ради на тему

        Україна… її майбутнє в руках молоді. Нині юні громадяни стають безпосередніми учасниками суспільних процесів держави, тому серед виховних напрямів навчальних закладів пріоритетним є патріотичне й громадянське виховання, як стрижневі, що відповідають нагальним вимогам і викликам сучасності. В умовах, коли Україна, з одного боку, вкотре перебуває на шляху радикальних політичних, соціальних та економічних перетворень, а з іншого – знаходиться у стані загрози її національної безпеки, національно– патріотичному вихованню належить пріоритетна роль.

           Патріотичне виховання має охоплювати всіх учасників освітнього процесу, сприяти формуванню у дітей та утвердженню у педагогів і батьків національних та загальнолюдських цінностей, особистісних якостей, що притаманні громадянину України.

         «Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання… Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості», – зазначено в Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

На засіданні педагогічної ради були обговорені такі питання:

  1. Національно-патріотичне виховання в сучасних умовах, як засіб формування громадянської позиції здобувачів освіти закладу.

                          (заступника директора з виховної роботи Потьомко О.А.)

1.1. Формування національно-патріотичної свідомості найменших здобувачів освіти закладу. Роль вчителя початкових класів у формуванні національно-патріотичних почуттів найменших здобувачів освіти закладу.

                                               (вчитель початкових класів Крутоусова Т.І.)

1.2.  Роль класного керівника у формуванні національно-патріотичної свідомості учнів середньої школи.

                                                            (класний керівник 6-Б класу Мельник О.К.)

1.3. Патріотичне виховання –основа формування громадської свідомості учнів старшої школи.

                                                           (класний керівник 10-Б класу  Баліцька О.М.)

1.4. Виховання громадянина-патріота України шляхом педагогіки партнерства.

                                                         (класний керівник 7-В класу Григоренко В.М.)

1.5. Психологічні аспекти патріотичного виховання здобувачів освіти закладу в сучасних умовах.

                                                         (практичний психолог закладу Кучерук Н.О.)

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора