A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальний заклад "Ліцей №1 смт Стрижавка Вінницького району Вінницької області"

Охорона праці

Програма навчання працівників з питань охорони праці

ТЕМА 1. Законодавство України про охорону праці.

Поняття охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці: Закон України “Про охорону праці”, Кодекс законів про працю, Закон Україні ”Про пожежну безпеку ”, Закон України “Про використання ядерної енергії, та радіаційний захист ”.

Основі положення закону України “Про охорону праці”. Права громадян на охорону праці при укладенні трудового договору, при роботі у закладу.

Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.

Обов’язки власника щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці. Відшкодування власником шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров’я.

Положення “Про навчання з питань охорони праці”. Перелік посадових осіб, які до початку роботи і періодично 1раз на 3 роки повинні проходити навчання з питань охорони праці. Інструктажі з питань охорони праці.

Положення “Про службу охорони праці”, основні задачі, функції, і права.

Положення “Про розслідування та облік нещасних випадків, профзахворювань, аварій”, основні вимоги.

Штрафні санкції до школи за порушення вимог нормативних актів з охорони праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів Держнаглядохоронпраці.

Положення, інструкції та інші нормативні акти, що діють в межах школи, порядок їх розроблення.

Атестація робочих місць на відповідність їх нормативним актам про охорону праці.

Комплексні заходи школи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці.

Державний нагляд за охороною праці. Органи Держнагляду, їх основні обов’язки і права.

 

ТЕМА 2. Законодавство України про працю

Закон України “Про колективні договори”, розробка договору, зміст розділу “Охорона праці” у колективному договорі.

Тривалість робочого часу працівників. Скорочена тривалість робочого часу. Заборона роботи в нічний час.

Забезпечення здорових і безпечних умов праці відповідно до Закону “Про охорону праці”. Праця інвалідів, жінок, молоді. Їх права, обмеження робіт в нічний час,

понаднормової роботи.

Індивідуальні трудові спори, Органи, що розглядають трудові спори.

Відповідальність за порушення законодавства про працю.

 

ТЕМА 3. Пожежна безпека

  Основні нормативні документи, що регламентують роботу із забезпечення пожежної безпеки в школи: Закон України “Про пожежну ”, стандарти, Правила пожежної безпеки та інші.

Порядок створення пожежно - технічної комісії. Типове положення про пожежно - технічні комісії.

Основні причини пожеж: порушення технологічних регламентів і несправність виробничого обладнання, іскри необережного поводження з вогнем, порушення правил користування інструментами і електронагрівальними приладами.

Основні вимоги пожежної безпеки в будівлях і приміщеннях при експлуатації електрообладнання, опалювальних приладів тощо.

Основні вимоги до утримання шляхів евакуації, автоматичних систем пожежогасіння і автоматичної пожежної сигналізації

Призначення та місцезнаходження в школи засобів пожежегасіння, протипожежного обладнання та інвентар(вогнегасники, внутрішні пожежні крани, бочки з водою, ящики з піском).

Правила утримання в школи засобів пожежегасіння влітку та взимку.

Правила ви користування вогнегасник засобів, протипожежного інвентарю і обладнання для пожежегасіння.

Дії працівників при виявленні у підрозділах школи задимлення, загорання або пожежі. Порядок повідомлення про пожежу. Дії працівників після прибуття пожежної команди.

Розслідування та облік пожеж, розробка заходів щодо запобігання пожежам та загибелі людей на них.

 

ТЕМА 4. Електробезпека

Статистичні відомості про стан виробничого електротравматизму. Основні причини та шляхи зниження його рівня.

Електричний струм, одиниці вимірювання струму, напруги, потужності, опору, частоти. Постійний та змінний струм, їх шкідлива дія на організм людини. Небезпечні величини електроструму, напруги. Залежність дії електричного струму на людину від  тривалості дії, умов середовища, метеорологічних факторів, фізичного стану людини, Поняття напруги кроку, дотику. Статична і наведена напруга. Дія електромагнітних полів, засоби захисту від них.

Класифікація виробничих приміщені, щодо небезпеки ураження електричним струмом.

Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Порядок їх використання, зберігання, обліку. Періодичність їх випробувань. Плакати та знаки безпеки, що використовуються в електроустановках.

Заземлення, занулення електроустановок, їх захисна дія; найбільш допустимі величини опору, від чого вони залежать.

Заходи безпеки при роботі з електрифікованим інструментом, переносними світильниками тощо.

Порядок виконання робот у діючих електроустановках: організаційні  та технічні заходи, наряд - допуск до роботи, інструктаж, групи електробезпеки.

Вимоги до персоналу, який виконує роботи в діючих електроустановках.

Особа, відповідальна за стан електрогосподарства, її статус, кваліфікація, група електробезпеки, обов’язки та відповідальність.

 

ТЕМА 5. Гігієна праці і виробнича санітарія

Медичні огляди

Поняття гігієни праці і виробничої санітарії. Нормативні акти з питань гігієни праці, санітарні норми і правила, гігієнічні нормативи, стандарти тощо.

Принципи закладенні в показники оцінки умов праці на виробництві.

Організація та здійснення контролю за факторами виробничого середовища і трудового процесу.

Заходи щодо поліпшення умов праці та виробничого середовища

Засобі колективного та індивідуального захисту.

Основні шкідливі виробничі фактори, характерні для підрозділів школи, джерела їх утворення.

Опалення, вентиляція, кондиціювання виробничих приміщень. Види вентиляції.

Санітарно - побутове забезпечення працівників.

Медичні огляди - попередні та періодичні, поняття медоглядів. Нормативні акти щодо їх організації та проведення.

Визначення придатності працівника до даної роботи, потреба переведення на іншу роботу, відновлювання працездатності. Оцінка стану здоров’я працівників.

Основні вимоги до складення санітарно - гігієнічної характеристики умов праці.

 

ТЕМА 6. Надання першої допомоги потерпілим

Поняття першої допомоги. Основні принципи надання першої допомоги і правильність, доцільність дій, швидкість, рішучість, спокій. Перша допомога при кровотечі. Основні види кровотечі, їх ознаки. Перша допомога при капілярної кровотечі. Перша допомога при артеріальній та венозній кровотечі. Засобі зупинки кровотечі. Зупинка кровотечі притискуванням пошкодженої судини до підлеглої кістки максимальним згинанням кінцівки.

Способи реанімації, підготовлення потерпілого до реанімації. Штучне дихання способом “з рота в рот” чи “з рота в ніс”. Непрямий масаж серця.

Притискуванням пошкодженої судини до підлеглої кістки максимальним згинанням кінцівки.

Способи реанімації, підготовлення потерпілого до реанімації. Штучне дихання способом “з рота в рот” чи “з рота в ніс”. Непрямий масаж серця. Перша допомога при потопленні.

Види електротравм.

Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.. Термічна, електрична та біологічна дія електричного струму організм людини. Правила надання першої допомоги потерпілім від ураження електричним струмом.

Перша допомога при ударах. Струс головного мозку. Удари в області хребта. Синдром здавлювання. Перша допомога при вивихах і розтягненні зв’язок.

Перша допомога при пораненнях. Визначення та класифікація ран. Види перев’язувального  матеріалу. Типи пов’язок. Правила накладання пов’язок.

Перша допомога при переломах. Класифікація переломів. Правила накладання шин.

Перша допомога при ушкодженні хребта та кісток тазу.

Опіки, їх класифікація Перша допомога при хімічних та термічних опіках, при опіку очей. Перша допомога при тепловому та при сонячному ударах

 

Матеріали для дистанційного навчання з питань охорони праці для працівників

Законодавство України про працю

Законодавство України про охорону праці

Організація охорони праці в закладі

Пожежна безпека

Електробезпека

Гігієна праці та виробнича санітарія

Медичні огляди працівників

Перша допомога потерпілим

 

Дистанційна перевірка знань працівників з охорони праці

 

Перелік питань для екзамену/заліку з питань охорони праці (очний режим)

Білет 1

1. Охорона праці в Україні. Законодавчі акти з охорони праці.

2. Електробезпека. Види ураження людини електрострумом.

3. Трудовий договір. Права і обов'язки працівників.

Білет 2

1. Система стандартів безпеки праці, її впровадження у навчальному закладі.

2. Безпека праці. Організаційні та технічні заходи.

3. Класифікація приміщень за категоріями електробезпеки.

Білет З

1. Державний, відомчий, громадський нагляд за охороною праці.

2. Порядок дії працівників навчального закладу у разі виникнення пожежі.

3. Мікроклімат виробничих приміщень та його параметри.

Білет 4

1. Управління охороною праці у навчальному закладі.

2. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори. Заходи захисту.

3. Номенклатура заходів, які підлягають введенню в колективний договір (угоду).

Білет 5

1. Обов'язки адміністрації щодо забезпечення здорових умов праці у навчальному закладі.

2. Інструктажі з охорони праці, їх характеристика.

3. Шум і вібрація. Вплив шуму і вібрації на організм. Засоби захисту.

Білет 6

1. Права працівників на пільги і компенсації за шкідливі умови праці.

2. Інструкції з охорони праці.

3. Захисні засоби з електробезпеки.

Білет 7

1. Відповідальність працівників за порушення вимог охорони праці.

2. Первинний інструктаж з охорони праці працівників.

3. Гігієна праці та виробнича санітарія у навчальному заютаді.

Білет 8

1. Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.

2. Розслідування нещасних випадків з дітьми. Складання актів за формою Н-Н.

3. Пожежна безпека і вогнестійкість матеріалів та конструкцій.

Білет 9

1. Служба охорони праці у навчальному закладі.

2. Охорона праці жінок.

3. Порядок забезпечення працівників засобами індивідуального захисту.

Білет 10

1. Закон України «Про охорону праці» про відшкодування потерпілому на виробництві.

2. Попередні та періодичні медичні огляди педагогічних працівників.

3. Заземлення та занулення як захист від ураження електрострумом.

Білет 11

1. Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань. Основні положення Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

2. Заходи щодо профілактики виробничого та дитячого травматизму у навчальному закладі.

3. Норми первинних засобів пожежогасіння у навчальному закладі.

Білет 12

1. Галузеві нормативні акти з охорони праці та їх значення.

2. Порядок введення в експлуатацію нового обладнання.

3. Захисні засоби з електробезпеки.

Білет 13

1. Управління охороною праці у навчальному закладі.

2. Номенклатура заходів, які підлягають введенню в колективний договір (угоду).

3. Надання першої (долікарської) допомоги потерпілим.

Білет 14

1. Закон «Про охорону праці» про відповідальність працівників за порушення вимог безпеки праці.

2. Мікроклімат виробничих приміщень та його параметри.

3. Вступний інструктаж працівників з охорони праці.

Білет 15

1. Основні законодавчі акти з безпеки життєдіяльності.

2. Навчання педагогічних працівників з охорони праці.

3. Заходи щодо попередження пожеж у навчальному закладі.

Білет 16

1. Державне управління охороною праці.

2. Позаплановий інструктаж працівників з охорони праці.

3. Вогнегасники, їх класифікація та правила користування.

Білет 17

1. Закон України «Про охорону праці» і соціальне страхування від нещасних випадків.

2. Посадові інструкції з охорони праці у навчальному закладі.

2. Розслідування нещасних випадків з дітьми. Складання актів за формою Н-Н.

Білет 18

1. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.

2. Первинний інструктаж з охорони праці працівників.

3. Захисні засоби з електробезпеки.

Білет 19

1. Охорона праці та її складові частини.

2. Організація проведення інструктажів з охорони праці з працівниками у навчальному закладі.

3. Первинні засоби пожежогасіння та їх використання.

Білет 20

1. Порядок розслідування нещасних випадків, що сталися з дітьми під час освітнього процесу.

2. Адміністративно-громадський контроль з охорони праці у навчальному закладі.

3. Заходи безпеку під час роботи на персональному комп'ютері.

Білет 21

1. Служба охорони праці у навчальному закладі.

2. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори у навчальному закладі, їх характеристика та засоби захисту.

3. Правила безпеки під час проведення екскурсій з дітьми.

Білет 22

1. Закон України «Про охорону праці» про відшкодування шкоди потерпілому на виробництві.

2. Заходи щодо запобігання нещасних випадків з дітьми під час освітнього процесу.

3. Надання першої (долікарської) допомоги потерпілим.

Білет 23

1. Права громадян на охорону праці при укладанні трудового договору.

2. Порядок введення в експлуатацію навчальних приміщень, які підлягали реконструкції.

3. Поняття гігієни праці, виробничої санітарії.

Білет 24

1. Поняття охорони праці та її складових частин.

2. Інструкції з охорони праці на робочих місцях у навчальному закладі.

3. Розслідування нещасних випадків з дітьми. Складання актів за формою Н-Н.

Білет 25

1. Законодавчі акти України, в яких закріплена турбота держави про охорону праці.

2. Цільовий інструктаж з охорони праці працівників.

3. Електротравми та їх види, захист від уражень електрострумом.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора